Investments

La SC SINTEROM SA s-a finalizat proiectul investitional POS CCE Axa 1 „Modernizarea fluxurilor tehnologice în sectia piese sinterizate complexe, în vederea cresterii competitivitătii S.C. SINTEROM S.A.”

Masina 3d

Masina de masurat in coordonate 3D

Acest program a fost conceput cu scopul de a schimba radical nivelul tehnologic al fabricatiei de piese sinterizate din firmă. Fiind de ultima generatie, utilajele achizitionate au si vor avea un impact major în ceea ce priveste îmbunătăŃirea calitătii produselor sinterizate, precum si competitivitatea industrială, prin scăderea semnificativă a consumurilor energetice, de manopera.

O prima achizitie deosebit de importantă în cadrul proiectului POSCCE este masina de măsurat în coordonate 3D, multisenzor, cu sistem tactil si optic, ZEISS O-INSPECT, contractată cu firma ZEISS (nr. 59/23.07.2013).

Masina a fost livrată si instalată în cadrul laboratorului de măsurători de mare precizie la începutul lunii noiembrie 2013, avand rezultate deosebite în măsurătorile de precizie a SDV-urilor si a pieselor sinterizate de mare precizie.

Butuc sincron

Butuc sincron

În luna ianuarie 2014 a sosit primul cuptor de sinterizare de tip Mahler DLMGE 450/100/80/4500, care s-a asamblat pe pozitie în cadrul sectiei sinterizate.

S-au desfăsurat cursuri de instruire a personalului, în scopul exploatării corespunzătoare a cuptorului de către reprezentantii firmei Mahler.

Cuptor de sinterizare de tip Mahler DLMGE 450/100/80/4500

Cuptor de sinterizare de tip Mahler DLMGE 450/100/80/4500

Utilizarea acestui cuptor în fabricatia de piese sinterizate a reprezentat un salt spectaculos pentru firmă, în ceea ce priveste controlul total al procesului de sinterizare, în integralitatea sa.

Mentionăm că acest cuptor este echipat cu un sistem de control automat al tuturor parametrilor de proces (TPC): temperatură, viteză bandă, încărcare si calitate a gazului endo.

Tot în ianuarie a sosit si strungul CNC tip TOPPER achizitionat de la firma CMIE- Cluj-Napoca, care a fost amplasat în Sectia Sculărie.

Strungul CNC tip TOPPER

Strungul CNC tip TOPPER

Cu acest strung se produc în prezent piese de precizie ridicată si forme complexe destinate a fi înglobate în masini–unelte, produse în principal de firma Danomar.

În luna februarie 2014 a fost receptionat cuptorul de carbonitrurare CBUT 10, cu capacitatea de 300 kg/sarja si Generatorul de gaz Endo 20 E de la firma UTTIS-Bucuresti.

Aceste utilaje sunt conectate la utilităti si sunt puse în functiune, cu bune rezultate în realizarea de tratamente termice de tip carbonitrurări aplicate pieselor sinterizate.

Cuptor de carbonitrurare Generator de gaz endo 20 E cu bazin integrat CBUT 10

Cuptor de carbonitrurare Generator de gaz endo 20 E
cu bazin integrat CBUT 10

Pe parcursul lunii februarie 2014 s-au desfăsurat cursurile de instruire a personalului, în scopul exploatării corespunzătoare a cuptorului de carbonitrurare, iar instalatiile functionează normal începând din februarie 2014.

Prin utilizarea acestor echipamente performante, a crescut nivelul de calitate a tratamentelor termice si s-a îmbunătătit procesul, cu reducerea consumurilor specifice de energie electrică, gaz si apa de răcire.

În luna martie 2014 a fost asamblată si pusă în functionare instalatia de debavurare – spălare – uscare, de tip Rosler. S-au desfăsurat cursuri de instruire a personalului, în scopul exploatării corespunzătoare a instalatiei de debavurare – spălare – uscare furnizată de firma ROSLER- Germania, în cadrul proiectului POSCCE.

Piesa tip roata dintata pentru DANFOSS Slovenia

Piesa tip roata dintata pentru DANFOSS Slovenia

În luna aprilie 2014 a fost adusă presa hidraulica CNC de 250 tf TPA 250/3HP de ultima generatie de la firma DORST – Germania, precum si 2 adaptoare specifice.

De asemenea, s-a aflat în omologare o piesă de tip roată dintată, pentru clientul DANFOSS Slovenia, de tip Z95.

Generator gaz Endo

Generator gaz Endo

În luna mai 2014 s-a finalizat montajul presei TPA 250/3HP achizitionata in luna aprilie.

În luna iunie s-au desfasurat lucrarile de punere in functiune si realizare unui lot de piese compactizate pentru testarea presei, in vederea receptiei sale. S-a realizat un prim lot de butuci sincron, pentru cutie de viteza Dacia – Renault, urmând ca în cursul lunii iulie să se definitiveze tehnologia completă de execuŃie a acestora.

În continuare, s-a început asamblarea celui de-al doilea cuptor de sinterizare MAHLER, tip DLMGE 450/100/80/5200, dotat cu zona de răcire rapidă, lucrare ce a fost finalizată în luna iunie 2014.

În luna mai 2014 s-au aflat în omologare alte două piese de tip roată dintată, cu dublă dantură, pentru clientul DANFOSS Slovenia. (vezi imaginea alăturată).

Debavurator turoidal 400 l capacitate

Debavurator turoidal 400 l capacitate

Sistem de preparare si recirculare fluide cu dozare automata

Sistem de preparare si recirculare fluide cu dozare automata

În scopul îmbunătătirii conditiilor de muncă a operatiilor de transfer piese în diferite faze tehnologice, s-au mai achizitionat în cursul lunii mai 2014 si un număr de 2 transpalete de 1,5 to, cu ridicare hidraulică până la înăltimea de aproximativ 1,2 m.

În luna iunie s-a realizat lotul de omologare a reperului bucsă cu guler pentru firma KVATER Slovacia, urmat de un prim lot de serie, de 10.000 buc.

De mentionat că în final piesele sunt si feroxate (tratament în abur pentru mărirea rezistentei la coroziune).

Contact pentru comenzi:

SC SINTEROM SA
Cluj-Napoca: B-dul Muncii, nr. 12,
Jud. Cluj
Telefon: 0264.415.086
Fax: 0264.456.158
sinterom@sinterom.ro
secretariat@sinterom.ro
marketing@sinterom.ro