Politica in domeniul calitatii

Obiectivul major al politicii de management al calitatii este acela de a satisface cerintele clientului prin oferirea de produse si servicii de calitate, la un pret convenabil, care sa fie in conformitate cu reglementarile in vigoare, cu normele de securitate si de mediu.

Societatea Comerciala Sinterom SA a adoptat un model de Sistem de Management al Calitatii conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR ISO/TS 16949:2009 documentat prin Manualul Calitatii si care acopera activitatile din organizatie.

Prin Sistemul de Management al Calitatii se garanteaza ca procesele si activitatile desfasurate sunt planificate, controlate si imbunatatite continuu, pentru a furniza clientilor incredere si satisfactie ca produsele SC Sinterom SA indeplinesc in mod constant cerintele de calitate.

Politica in domeniul calitatii vizeaza urmatoarele obiective:

1. Satisfacerea completa a cerintelor specificate de client si preocuparea pentru depasirea asteptarilor acestuia.
2. Imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii si a calitatii produselor.
3. Optimizarea costurilor calitatii punand accentul pe costurile de prevenire si evaluare.
4. Desfasurarea unei activitati economice eficiente care sa permita oferirea unor produse de calitate, la preturi competitive.
5. Constientizarea intregului personal in ceea ce priveste necesitatea de a produce calitate.
6. Asumarea responsabilitatii pentru toate procesele inclusiv pentru cele externalizate.

In vederea atingerii obiectivelor propuse, personalul SC Sinterom SA cunoaste si respecta cerintele stabilite prin Manualul Calitatii, Procedurile Generale, Procedurile de Sistem, Procedurile de Lucru si Instructiunile de Lucru pentru functionarea Sistemului de Management al Calitatii, in toate sectoarele de activitate.

Respectarea prevederilor documentelor Sistemului de Management al Calitatii este obligatorie pentru intregul personal al organizatiei.